Control Panel

FollowersBlog Content


Biasiswa Shell Malaysia 2010

Written by Muhammad Comments
Shell Malaysia menawarkan sejumlah biasiswa untuk menyokong pelajar dalam mencapai tujuan peribadi dan cita-cita. Biasiswa diberikan kepada mahasiswa Malaysia untuk mengejar pengajian sarjana sepenuh masa (1st degree course) diiktiraf sebagai biasiswa yang boleh dipertahankan di universiti di Malaysia atau luar negeri, dan Pra-Universiti di Malaysia. Selain itu, Shell juga menawarkan 2 biasiswa untuk pengajian Msc dalam Geoscience di Universiti Teknologi Petronas.Syarat Kelayakan
• Mahasiswa yang telah menyelesaikan SPM/O-Level, STPM/A-Level/Tahun Yayasan /Diploma
• Mahasiswa yang sedang dalam semester akhir mereka di Matrikulasi pengajian atau di Universiti (IPTA / IPTS)
• Mahasiswa yang memenuhi kriteria sebagai berikut;
 • Pencapaian akademik yang memuaskan dengan penekanan dalam Bahasa Inggeris
 • Peragaan keterampilan kepimpinan melalui penyertaan aktif dalam kegiatan ekstra-kurikulur.
 • Sejarah akademik yang consisten dan boleh diberikan harapan untuk CGPA yang tinggi atau setara.
• Aplikasi boleh diajukan berdasarkan pada keputusan semester terakhir (untuk pelajar Matrikulasi) atau keputusan peperiksaan percubaan (untuk SPM, STPM pelajar). Shell Malaysia berhak untuk mengesahkan di atas. Kursus yang Ditawar • Kusus yang ditawar termasuk:
 • Kejuruteraan (Petroleum, Kimia, Electrikal dan Mekanikal)
 • Sains (Geosciences, Kimia dan Fizik)
 • Pentadbiran Perniagaan / Ekonomi
 • Finance & Accounting
 • IT (termasuk Bisnes / Pengurusan IT)
• Master of Science (MSc) di Geosciences
 • Calon harus memiliki Honour Degree atau setara dalam bidang yang relevan daripada universiti yang diiktiraf.


Bahasa Terma
• Pemohon yang merupakan warga negara Malaysia mesti mempunyai kredit dalam Bahasa Melayu pada Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang setara. Mahasiswa asing dan tempatan wajib mempunyai kemampuan berbahasa Inggeris yang baik dari segi lisan dan tulisan dengan keperluan sebagai berikut:
 • skor TOEFL minimum 550 atau
 • Minimum IELTS 6,0 atau
 • Minimum ELTS skor Band 6 atau
 • Minimum skor MUET Band 4.
• Pemohon yang merupakan penutur asli Bahasa Inggeris atau memegang Degree dalam Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar boleh dibebaskan daripada keperluan ini.


Pemohonan
1.Semua aplikasi tersebut harus diajukan secara atas talian(online).
2.Daftar / Masuk untuk program Biasiswa Shell malaysia
3.Muat Turun, mencetak dan melengkapkan borang aplikasi biasiswa
4.Muat Naik CV & keputusan akademik bersama dengan borang aplikasi biasiswa anda.
5.program Beasiswa Shell Malaysia:
 • Wawancara(interview) adalah wajib.
 • Hanya senarai pemohon yang telah di tapis akan dipanggil semula.
 • Borang Pendaftaran yang tidak lengkap dan penyerahan yang lewat akan ditolak.


Tarikh Tutup
• Pemohonan untuk program Biasiswa Shell malaysia perlu diserahkan sebelum 30 Mac 2010.


Maklumat
• Sila rujuk laman sawang Shell Malaysia atau email ke scholarships@shell.com untuk butiran lanjut.

Luv Islam..Luv Family..Luv Her | Copyright © 2009 | Altered Design By Muhammad | Managed To Blogger Under Afni's Son